Personvernerklæring

Innledning

Danone vet at du er opptatt av hvordan dine personopplysninger brukes, og vi vet hvor viktig det er å beskytte ditt privatliv.

Denne Personvernerklæringen forklarer hvordan Danone S.A. med samtlige datterselskaper («Danone») innhenter og håndterer dine personopplysninger. Den inneholder informasjon om hva slags opplysninger vi innhenter, hvorfor vi trenger dem og hvordan det kan være til nytte for deg.

Kontakt oss her dersom du har spørsmål og kommentarer, eller hvis du har spørsmål vedrørende noen av dine opplysninger.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 06.10.2017

Grunnleggende prinsipper og vår personvernforpliktelse

Vi i Danone har forpliktet oss til å ivareta ditt personvern. Vi har til hensikt å beskytte de personopplysninger vi innehar, å ta hånd om dine personopplysninger på en ansvarlig måte og være transparente i vår praksis. Din tillit er viktig for oss. Derfor har vi forpliktet oss til å følge følgende grunnprinsipper:

 • Du er ikke forpliktet til å oppgi noen personopplysninger vi ber om. Men hvis du velger å ikke gjøre det, kan vi eventuelt ikke yte deg enkelte tjenester eller produkter;
 • Vi innhenter og behandler dine opplysninger kun for de formål som er gjengitt i denne Personvernerklæringen eller for spesifikke formål vi deler med deg og/eller du har samtykket til;
 • Vi har til hensikt å innhente, behandle og bruke så få personopplysninger som mulig;
 • Når vi innhenter dine personopplysninger, har vi til hensikt å holde dem så presise og oppdatert som mulig.
 • Dersom personopplysningene vi innhenter ikke lenger trengs til noe formål og vi ikke er lovpålagt å oppbevare dem, vil vi gjøre det vi kan for å slette, destruere eller avidentifisere dem permanent.
 • Dine personopplysninger vil ikke bli delt, solgt, leid ut eller fremlagt ut over det som er beskrevet i denne Personvernerklæringen.

Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Personopplysningene vi innhenter varierer etter formålet med innhentingen og produktet eller tjenesten vi stiller til rådighet for deg.

Vi kan generelt innhente følgende typer personopplysninger direkte fra deg:

 • Kommunikasjon med oss, som kan omfatte detaljer fra våre samtaler via chat, hjelpetelefon og/eller kundeservicetelefon;
 • Nettleserhistorikk, som besøkte sider, dato for besøk, sted ved besøket, og IP-adresse;
 • Profiler på sosiale medier;

Vi kan også innhente personopplysninger om deg indirekte hvis:

 • du deler innhold på sosiale medier, nettsteder eller applikasjoner forbundet med våre produkter eller som svar på vårt reklamemateriell på sosiale medier; eller
 • vi leser eller innhenter personopplysninger om deg ved å lese informasjon innhentet av andre nettsteder (vi kan for eksempel legge ut en annonse på en tredjeparts nettsted, og når du klikker på den annonsen, kan vi motta informasjon om deg og andre nettstedsbesøkende for å måle rekkevidden av og fremgangen til den annonsen).

Hvorfor innhenter og bruker vi dine personopplysninger?

Vi samler inn dine personopplysninger slik at vi kan gi deg den beste opplevelsen på nettet og yte kundeservice av høy kvalitet. Vi kan spesielt innhente, oppbevare, bruke og legge fram dine personopplysninger til følgende formål:

 • For å utvikle og forbedre våre produkter, tjenester, kommunikasjonsmetoder og funksjonaliteten til våre nettsteder;
 • For å håndtere våre daglige forretningsbehov i forbindelse med din deltakelse i våre konkurranser, lotterier eller reklameaktiviteter/kampanjer eller forespørsel;
 • Til interne opplærings- og kvalitetssikringsformål;
 • For å forstå og evaluere kundenes interesser, ønsker og skiftende behov, for å forbedre vårt nettsted, våre aktuelle produkter og tjenester og/eller utvikle nye produkter og tjenester;

Vi kan også trenge dine personopplysninger for å oppfylle juridiske forpliktelser eller i forbindelse med et kontraktsforhold vi har med deg.

Når vi innhenter og bruker dine personopplysninger til ovennevnte formål eller til andre formål, vil vi underrette deg før eller på tidspunktet for innhentingen.

Der det er formålstjenlig vil vi be om ditt samtykke til å behandle personopplysningene. Der du har samtykket i behandling har du når som helst rett til å trekke tilbake ditt samtykke.

Dine rettigheter

Der vi behandler dine personopplysninger, har du en rekke rettigheter og kan benytte deg av disse rettighetene når som helst. Vi har gitt en oversikt over disse rettighetene under sammen med hva dette innebærer for deg. Du kan bruke dine rettigheter via vår kontaktside.

Retten til å få tilgang til og korrigere dine personopplysninger

Du har rett til å få tilgang til, korrigere eller oppdatere dine personopplysninger når som helst. Vi forstår betydningen av dette , og hvis du ønsker å benytte dine rettigheter, kan du kontakte oss via vår kontaktside.

Retten til dataportabilitet

Dine personopplysninger er portable. Det betyr at de kan flyttes, kopieres eller overføres elektronisk. Denne retten gjelder imidlertid kun der:

 1. a) Behandlingen er basert på ditt samtykke;
 2. b) Behandlingen skjer for å oppfylle en kontrakt;
 3. c) Behandlingen skjer på automatisert vis;

Hvis du ønsker å utøve din rett til dataportabilitet, vennligst kontakt oss via vår kontaktside.

Retten til å slette dine personopplysninger

Du har rett til å anmode oss om å slette dine opplysninger dersom:

 • dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige i forhold til de formål vi innhentet dem til; eller
 • du trekker tilbake samtykket du tidligere har gitt oss til å behandle dine personopplysninger, og det ikke foreligger noen annen juridisk grunn til å behandle de personopplysningene; eller
 • du motsetter deg at vi behandler dine personopplysninger til direkte markedsføringsformål, eller
 • du motsetter deg at vi behandler dine personopplysninger i Danones legitime interesse (f.eks. for å forbedre den generelle brukeropplevelsen på nettsteder);
 • personopplysningene ikke behandles rettmessig; eller
 • dine personopplysninger må slettes for å rette seg etter loven.

Hvis du ønsker å slette personopplysningene vi har om deg, vennligst meddel oss her så vil vi ta nødvendige steg for å respondere på din anmodning i henhold til lovkrav.

Dersom personopplysningene vi innhenter ikke lenger trengs til noe formål og vi ikke er lovpålagt å oppbevare dem, vil vi gjøre det vi kan for å slette, destruere eller avidentifisere dem permanent.

Retten til å begrense behandling

Du har rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger dersom

 • du ikke tror personopplysningene vi har om deg er korrekte; eller
 • personopplysningene ikke behandles rettmessig, men du vil at vi skal begrense behandlingen i stedet for å slette personopplysningene; eller
 • vi ikke lenger trenger dine personopplysningen til de formål vi innhentet dem, men du trenger opplysningene for å påvise, fremme eller forsvare juridiske krav; eller
 • du har protestert mot behandlingen av dine personopplysninger og avventer bekreftelse på hvorvidt dine interesser i forhold til protesten veier mer enn det legitime grunnlaget for å behandle opplysningene dine.

Hvis du ønsker å begrense vår behandling av dine personopplysninger, vennligst meddel oss dette her så vil vi ta nødvendige steg for å respondere på din anmodning i henhold til lovkrav.

Retten til å protestere

Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger når som helst. Vennligst kontakt oss via vår kontaktside.

Retten til å klage til tilsynsmyndighet

Du har rett til klage direkte til tilsynsmyndighet på hvordan vi behandler personopplysninger.

Slik behandler vi personopplysninger

Vi forstår at sikkerheten til dine personopplysninger er viktig. Vi gjør vårt beste for å beskytte dine personopplysninger mot misbruk, inngrep, tap, uautorisert tilgang, endring eller avsløring. Vi har satt inn en rekke sikkerhetstiltak for å hjelpe til å beskytte dine personopplysninger. Vi benytter for eksempel tilgangskontroll, bruker brannmurer og sikre servere, og vi krypterer personopplysninger.

Deling av dine personopplysninger

Hvis vi deler dine personopplysninger med datterselskaper og andre organisasjoner, sørger vi for at vi bare gjør det med organisasjoner som sikrer og beskytter dine personopplysninger og følger gjeldende personvernlovgivning på samme eller tilsvarende måte som vi gjør.

Dine personopplysninger vil ikke bli delt, solgt, leid ut eller fremlagt ut over det som er beskrevet i denne Personvernerklæringen. Vi kan imidlertid dele dine opplysninger når det kreves av log og/eller statlige myndigheter.

Dele data internasjonalt

Personopplysninger kan behandles utenfor EØS-området. Hvis de behandles utenfor EØS, vil Danone sørge for at denne behandlingen av data på tvers av landegrenser er beskyttet med adekvat vern.

De tiltakene vi har truffet for å beskytte databehandling på tvers av landegrenser omfatter:

 • Modellkontraktsklausuler godkjent av EU-kommisjonen. Disse standardiserte kontraktklausulene gir tilstrekkelig beskyttelse til å oppfylle tilstrekkelighets- og sikkerhetskravene i EUs forordning for personvern, GDPR; eller
 • Sertifiseringer som viser at tredjeparter utenfor EØS behandler personopplysninger på en måte som er i samsvar med EUs forordning for personvern. Disse sertifiseringene er godkjent av enten EU-kommisjonen, en kompetent tilsynsmyndighet eller et kompetent nasjonalt godkjenningsorgan i henhold til EUs forordning for personvern.

Automatisert beslutningstaking og profilering

For enkelte tjenester og produkter kan vi behandle dine personopplysninger med automatiserte midler. Dette innebærer i bunn og grunn at beslutninger tas automatisk uten menneskelig inngrep.

Vi kan også behandle dine personopplysning til profileringsformål for å predikere din atferd på vårt nettsted eller produkter som kan være av interesse for deg.

Dersom vi har tenkt å benytte slike metoder, vil vi selvfølgelig underrette deg, og vi vil gi deg mulighet til å protestere mot disse prosessene på forhånd. Du står også fritt til å kontakte oss for å få ytterligere informasjon om slik behandling.

Informasjonskapsler og andre teknologier

Vi kan også samle inn personopplysninger om deg via informasjonskapsler og andre teknologier. Dette kan skje når du besøker våre nettsteder eller tredjeparts nettsteder, ser på våre kampanjer på nettet eller benytter våre/tredjeparts mobilapper og kan omfatte følgende informasjon:

 • Informasjon om din nettleser og ditt operativsystem;
 • IP-adressen til enheten du bruker;
 • De av våre nettsteder du ser på;
 • Lenker du klikker på når du du er interaktiv med våre tjenester.

Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller klager vedrørende denne Personvernerklæringen eller behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte oss via vår kontaktside.

 

Personverninnstillinger

Her kan du til enhver tid deklarere og endre cookieinnstillinger

Essensielle cookies

e er nødvendige for at nettsiden skal kunne fungere og bør derfor ikke deaktiveres. De er vanligvis satt som respons på dine handlinger som utgjør en forespørsel om en tjeneste (angivelse av personverninnstillinger, innlogging, utfylling av skjemaer, mv.). I innstillingene til nettleseren din kan du blokkere eller be om å bli varslet om slike cookies, dette vil imidlertid medføre at deler av nettsiden ikke fungerer.

Analytiske cookies

De gir oss mulighetene til å telle antall besøk på nettsiden, se hvor de besøkende kommer fra og forbedre nettsiden vår. De viser oss også hvilke av våre sider som er minst og mest populære, samt de besøkendes adferd på nettsiden. Dersom du ikke tillater disse cookiene vil vi ikke kunne vite når du har besøkt nettsiden vår, og vi vil ikke kunne kontrollere hvordan den fungerer.

Tilpasningscookies

De muliggjør nettstedets forbedrede funksjonalitet og individuelle tilpasning. Disse kan lagres av oss eller av tredjeparter som vi har benyttet til å legge til tjenester på vår nettside. Dersom du ikke tillater disse cookiene, kan du risikere at våre tjenester, eller deler av tjenester, ikke fungerer som de skal.

Markedsføringscookies

De kan lagres på vår nettside av våre annonseringspartnere, for å bygge en profil basert på dine interesser og for å kunne vise deg relevante annonser. Disse cookiene lagrer ikke direkte personopplysninger, men baserer seg på å identifisere din nettleser og internett-enhet. Hvis du ikke godkjenner disse cookiene, vil du oppleve å motta mindre relevant reklame. Du finner mer informasjon i vår cookieerklæring.